Verkoopprocedure Medaillon

U kunt zich tot en met maandag 9 december 17.00u inschrijven voor een van de patiowoningen. Inschrijven gaat digitaal via de website www.medaillonhengelo.nl/inloggen . In uw account vindt u het digitale inschrijfformulier, hier dient u uw woningvoorkeur aan te geven.  

Na de sluiting worden de woningen door de makelaars en Dura Vermeer toegewezen. Per bouwnummer wordt een eerste optant aangewezen. Alle overige inschrijvingen worden op de reservelijst geplaatst. Iedere inschrijving wordt per mail op de hoogte gebracht van zijn of haar positie als optant of reservekandidaat.

De reserveringsovereenkomst
Omdat de benodigde contractstukken om tot een koop-/aanneemovereenkomst te komen, zoals de verkooptekeningen en de technische omschrijving, nog niet gereed zijn tekent u eerst een reserveringsovereenkomst. Deze overeenkomst heeft voor u dezelfde waarde als een koop-/ aanneemovereenkomst: wij reserveren de woning voor u en als het financieel haalbaar voor u is kunt u de woning kopen. Een reserveringsovereenkomst is echter éénzijdig bindend. Wij zetten de woning voor u in optie maar u bent niet verplicht tot afname. Daarom vragen wij in dit geval om een borg van € 1.000,-.

De borg
Wij vragen u om een borg omdat wij de woning uit de verkoop halen en er kunnen zich dus geen andere kandidaten meer voor de woning melden. Als wij een reserveringsovereenkomst zonder borg zouden aanbieden en iemand ziet eenvoudig van de reservering af na toewijzing, dan zijn wij genoodzaakt de woning opnieuw in de verkoop te zetten. Dit kost geld en vertraagd de voortgang van het proces voor alle kopers. De borg die u betaalt wordt verrekend met de koopsom van de woning, het is dus een voorschot op de vrij op naam prijs. Mocht de woning financieel toch niet haalbaar voor u zijn krijgt u de borg van ons retour.

Zodra wij de verkoopstukken gereed hebben tekent u de koop-/aanneemovereenkomst met een van de makelaars. Wij verwachten dat dit binnen ca. 3 maanden zal zijn.

Houd er s.v.p. rekening mee dat de verkoopgesprekken na de toewijzing op korte termijn plaatsvinden. De verkoopgesprekken worden tijdens kantooruren gevoerd op de kantoren van Nieuw Wonen Twente, Des Huizes makelaars of Leverink+Assen Resultaatmakelaars.

Na het verkoopgesprek krijgt u een optie van één week op het door u gekozen bouwnummer. Het tekenen van de reserveringsovereenkomst vindt circa twee weken na het verkoopgesprek plaats.